Bojlis/Behúzós 3-7 napos területi jegy szabályzat

BOJLIS/BEHÚZÓS 3/7 NAPOS TERÜLETI JEGY

Horgászrend a Leveleki-víztározón

A Nyírségi Hal-Vad Kft., a Leveleki-tározó halgazdálkodó szervezete üdvözli Önt!

A társaság célja, hogy a Leveleki-víztározó kiemelt jelentőségű, frekventált horgászturiszlikai célterületté váljon. Ennek érdekében a kft. a halgazdálkodási tevékenységét az ökológia tudományos alapjain úgy végzi, hogy működése eredményeként magas színvonalú horgászturisztikai szolgáltatást alakítson ki, miközben messzemenőkig figyelembe veszi mind a víztér környezeti és üzemel-tetési adottságai nyújtotta lehetőségeket és korlátokat, mind a társadalmi el-várásokat. Céljaink elérése, a víztér, illetve környékének, valamint a halállomány védelme és gyarapodása ugyanakkor a horgászok részéről is gondoskodást igényel. Kérjük, hogy a sportszerű és környezettudatos horgászkultúra helyi megerősítésében Ön is legyen partnerünk! Kérje segítségünket, és ha olyasmit tapasztal, ami közös céljainkkal ellentétes, jelezze a halászati őri bejelentő telefonszámon!

A horgászat megkezdése előtt kérjük a horgászrendről tájékozódni szíveskedjen! A horgászatot megkezdeni csak a szabályok ismeretében szabad. A jelen tájékoztatóban rögzített szabályokon túl aktuális kiegészítő szabályok, korlátozások, információk a társaság honlapján (www.levelekito.hu) és Facebook oldalán is kihirdetésre kerül. Ezek teljes körü betartása szintén kötelező. A szabályokról kérésre a halőrök is tájékoztatást adnak.

 1. A bojlis/behúzós horgász területi jeggyel rendelkezőkre a Leveleki-víztározón speciális nyitvatartási időszak és időpont vonatkozik.
 2. A Leveleki-tározón a horgászatot megkezdeni és befejezni kizárólag a speciális nyitvatartási időszakban, nappali nyitvatartási időben lehet. A horgászatot legkésőbb a zárás időpontjában be kell fejezni, a területet pedig legkésőbb a zárórát követő félórán belül el kell hagyni.
 3. Horgászeszközzel a víztározó területén tartózkodni és horgászni a nyitvatartási időszakban 0.00-24.00 között lehet.
 4. Speciális behúzás horgászatra vonatkozó nyitva tartási időszak:
 5. március 01. 07:00-2016. november 30. 16:30
 6. Nappali nyitva tartási időpontok:
 7. március 01. -március 25.: 07.00-18.00
 8. március 26. -április 30.: 06.30 -19.30
 9. május 01. – június 15. 06.00 -20.00
 10. június 16. – augusztus 31.: 05.00 -21.30
 11. szeptember 01. -szept. 30.: 06.30-19.00
 12. október 01. – október 29.: 07.00-18.00
 13. október 30. -november 30.: 07 .30 -16.30

 

BOJLIS/BEHÚZÓS HORGÁSZATRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

1..           03.01. és 04.30. között a ragadozó halak védelme érdekében azok horgászata nem megengedett sem élő, sem műcsalis horgászmódszerrel!

 1. A Leveleki-tározó déli gátjától északi irányban a gáttól számított 250 méter hosszúságú körzet a tározó teljes szélességében, míg a keleti parton a befolyó környéki nádas és a nádszegély vízfelőli oldalától számított 50 méteres víztér. az üdülőtelepet délről határoló dűlő magasságáig. Akiméleti terület kiterjedése hektárra kerekítve 30 ha. A területet a halak ivásának védelme érdekében határoztuk meg. Itt március 01 – június 15. között nem csak horgászni, hanem tartózkodni is tilos!
 2. A Leveleki-víztározó határai: a tómeder a partszéli nádassal. A keleti oldalon a töltés mellett található füves terület, az északi oldalon a töltés mögötti kaszáló, a nyugati oldalon a töltés mögött található füves terület, az üdülő terület tározótól távolabbi határa, valamint a dűlőút. Déli határa az ívó-tótól űelenleg nádas) délre húzódó, jelenleg használaton kívüli dűlőút tározótól távolabbi szegélye, amely a déli szántóterületekkel határos.
 3. A Bojlis/behúzós horgászjeggyel horgászni kizárólag a bojlis horgászatra kijelölt területen szabad. Erre a szakaszra az általános parti jegyek nem érvényesek.
 4. Horgászni a kialakított, számozott horgászhelyeken szabad. A horgászhelyek maximális (víz felőli) szélessége cca. 40 m, figyelembe véve a terep adottságait is.
 5. A számozott horgászhelyek előzetes foglalására van lehetőség. Amennyiben a horgász előre nem foglal horgászhelyet, úgy tudomásul veszi, hogy horgásznia csak a tervezett horgászat teljes időtartamára szabad helyeken, a területi őrrel egyeztetve szabad.
 6. Éjszaka és rossz látási körülmények között a horgászhely folyamatos, távolról is jól látható, ugyanakkor a többi horgász és az élővilág számára nem zavaró megvilágítása kötelező.
 7. Az etetett helyeket “H” vagy dőlő bójákkal kell megjelölni, melyeket sötétedés után ki kell világítani, a horgászat végeztével pedig el kell távolítani!
 8. Csónak használata helykeresés, a szerelék csónakból történő bejuttatása, etetés, és fárasztás céljából engedélyezett!
 9. Behúzás kizárólag elektromos csónakmotor használatával lehetséges a partra merőlegesen a szomszéd horgász zavarása nélkül. Oldalra eltérni csak a horgászhelyen belül szabad.
 10. Halradar használata az országos horgászrendnek megfelelően engedélyezett a horgászhely határain belül.
 11. A horgász a Leveleki-tározón csak az alábbi okmányok és működő felszere­lések rendelkezésre állása esetén kezdheti meg a horgászatot:

–              halfogásra jogosító okmányok

(állami horgászjegy, területi jegy, fogási napló),

–              személyi azonosításra alkalmas arcképes igazolvány

(személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél),

–              kötelező eszközök: sűrű szövésű merítőháló, vastag párnázott pontymatrac, horogszabadításra alkalmas csipesz, sebfertőtlenítő, mérlegelő, pontos halmérleg, lámpa, toll.

 1. A területi jeggyel a bojlis horgászmódszer mellett lehetőség van harcsa horgászatára, a területi jegy egyéb szabályainak megtartása mellett.
 2. Bojlis horgászatnál fonott főzsinór és fonott előtétzsinór használata tilos. Monofil előtétzsinór használata engedélyezett. Ólombetétes zsinór(leadcore) használata egy méterig engedélyezett. Fonott zsinór csak a horogelőke elkészítéséhez használható.
 3. A szereléket úgy kell összeállítani, hogy a zsinór esetleges szakadása után a hal ne szenvedjen sérülést (ólom elhagyó szerelék).
 4. Halfogási célú használata során a halfogásra alkalmas horgászkészségét felügyelet nélkül hagyni, a felügyeletet másra bízni tilos. Ha a horgász a horgászhelyét elhagyja, abban az esetben a horgászkészséget halfogásra alkalmatlan állapotba kell hozni, a végszereléket ki kell venni a vízből.
 5. A bojlis/behúzós jeggyel halat megtartani nem szabad. A halat a megfogás után a vízbe kíméletesen vissza kell helyezni.
 6. A hal a parton csak a fotózás ideje alatt lehet, folyamatos locsolás mellett!
 7. A halak fényképezése kizárólag guggoló vagy térdelő magasságban, a pontymatrac felett lehetséges, az álló testhelyzetben történö fotózás tilos!
 8. Tilos a halak bármilyen jellegű megjelölése, vagy csonkítása!
 9. A területen a tűzgyújtás egész évben tilos. Ez alól kivételt képez a gázpalack és gázzsámoly használata.
 10. Az autók és horgászfelszerelések a járművek közlekedését nem akadá­lyozhatják.
 11. A horgászat csendes tevékenység, kérjük, a horgászat során ne zajongjon, a többi horgász kikapcsolódását ne zavarja! Alkoholos befolyásoltság, a többi horgász jelentős zavarása esetén a horgászat folytatása megtiltható, a terület elhagyására való felszólítás mellett.
 12. Kérjük, hogy a területen a horgászat során az élővilágot ne bolygassák! Tilos a partszéli növényzet irtása, új beálló kialakítása, valamint a meglévők szélesítése. Kérjük, a part menti fák, cserjék ágait ne törje le, ne vágja ki!
 13. A természeti értékek védelme mellett kérjük fordítson kiemelt figyelmet a környezet védelmére is! Tilos szemetelni és szemetes helyen horgászni. Szemétnek számít a szotyola- és tökmaghéj, valamint a cigarettacsikk is, igy azok eldobása is tilos. A hulladékot kérjük vigye magával a horgászat befejezését követően. A horgász köteles a horgászhelyet tisztán hátrahagyni. Tilos a víz, vagy a vízpart bármilyen szennyezése is. A víz szennyezésének számít az állati eredetű hulladék, valamint minden romlott, penészes etetőanyag, az élővilág számára felvehetetlen anyag vagy csali vízbe dobása. Az etetőanyagon és csalin kívül bármilyen anyag vízbe juttatása.
 14. A Leveleki-tározón horgászverseny tartására a hasznosítóval kötött megállapodás szerint van lehetőség. Ez azt is jelenti, hogy az ilyen igényeket előzetesen mindenképpen be kell jelenteni.
 15. A területen a Nyírségi Hal-Vad Kft. által készített fotókat a társaság kiadványai­ban, termékein korlátozás és ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja.
 16. A horgászrendben nem szabályozott kérdésekben a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott rendeletek irányadók.
 17. A Nyírségi Hal-Vad Kft. halászati őrei a hatályos jogszabályok alapján jogosultak a horgász okmányainak, zsákmányának, felszerelési tárgyainak, csomagjainak és gépkocsijának ellenőrzésére. A halászati őröket hatósági feladatot ellátó személyként fokozott jogi védelem illeti meg, intézkedéseik kötelező érvényűek. A halászati őr a területen teljes jogkörrel intézkedhet, vitás kérdésekben aző álláspontja a döntő. Kérjűksegítse On is munkájukat!
 18. A jelen horgászrendben rögzített szabályok megszegése az engedély azonnali visszavonását vonja maga után.