Horgászatra vonatkozó általános szabályok

A Leveleki-tározó déli gátjától északi irányban a gáttóI számított 250 méter hosszúságú körzet a tározó teljes szélességében, míg a keleti parton a befolyó környéki nádas és a nádszegély víz felőli oldalától számított 50 méteres víztér az üdülőtelepet délről határoló dűlő magasságáig kíméleti terület. A területet a halak ivásának védelme érdekében hatá­roztuk meg. Itt március 01-tőljúnius 15-ig nem csak horgászni, hanem tartózkodni is tilos!A Leveleki-tározó északi gátján a halgazdálkodó által kijelölt helyeken (20 db) kizárólag a napi jeggyel és sportjeggyel rendelkező horgászok számára engedélyezett a horgászat.

A Leveleki-víztározó határai: a tómeder a partszéli nádassal, valamint a gát mentett oldali rézsű lábig. Ezen túl a keleti oldalon a tóparti dűlőút, illetve a töltés mellett található füves terület és szivárgó árok. Az északi oldalon a töltés mögötti rét, a nyugati oldalon a töltés mögött található rét és erdős terület, az üdülő területtározó felőli határa, valamint a dűlőút. Déli határa az ívó-tótól ijelenleg nádas) délre húzódó, jelenleg használaton kívüli dűlőút tározótó! távolabbi szegélye, amely a déli szántóterületekkel határos.

 1. Általános és turista jeggyel horgászni csak a partról szabad, vízbe menni tilos!
 2. Általános és turista területi jeggyel tilos a behúzás, az etetőhajó, csónak, halradar, ill. szonár használata. A behúzás fogalmába tartozik minden, nem dobáson alapuló csali bejuttatási módszer!
 3. Bojlis horgászjeggyel horgászni a bojlis horgászatra meghatározott különleges szabályok szerint lehet. Abojlis horgászatra kijelölt szakasz(ok)ra az általános jegy nem érvényes.
 4. Készségenként csak egy horog alkalmazható, ez a felnőtt és kedvezményes területi jegy birtokában maximum háromágú, míg gyermek területi jegy birtokában maximum egyágú horog lehet.
 5. Pergető horgászat során maximum 3 db, maximum három-három ágú horog használható egyszereléken.
 6. A csalihal fogó háló használata megfelel egy bot használatának, így a 2 db horgászbot plusz a csaliháló használata nem megengedett, mig a kedvezményes területi jegy birtokában vagy csak horgászbotot, vagy csak csalihalfogó hálót szabad kezelni egy­idejűleg.
 7. Halfogási célú használata során a halfogásra alkalmas horgász készségét felügyelet nélkül hagyni, a felügyeletet másra bizni tilos. Ha a horgász a horgászhelyét elhagyja, abban az esetben a horgászkészséget halfogásra alkalmatlan állapotba kell hozni, a végszereléket ki kell venni a vízből.
 8. Éjszaka és rossz látási körülmények között a horgászhely folyamatos, távolról is jól látható, ugyanakkor a többi horgász és az élővilág számára nem zavaró megvilágítása kötelező.
 9. A horgász a Leveleki-tározón csak az alábbi okmányok és működő felszerelések rendelkezésre állása esetén kezdheti meg a horgászatot:

–     halfogásra jogosító okmányok (állami horgászjegy, területi jegy, fogási napló),

–     személyi azonosításra alkalmas arcképes igazolvány (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél),

–     kötelező eszközök: horogszabadításra alkalmas csipesz, pontos halmérteg, ami legalább 15 kg-ig mér, pontymatrac (kivéve a pergető horgászatot), éjszakai horgászat esetén lámpa, toll.

 1. A horgász a fogási naplójá1 köteles vezetni, az abban található szabályoknak megfelelően. A horgász a jogszerű kifogással és a fogási naplóban való rögzítéssel szerzi meg a hal tulajdonjogát.
 2. Nem őshonos élőhallal csalizni kizárólag akkor szabad, ha a csalihal a Leveleki-tározóból került kifogásra.
 3. Tilos a megfogott halak kínzása. A megfogott és kifogott halakkal úgy kell bánni, hogy az azok számára okozott fizikai sérülés ne haladja meg a horgászmódszerből adódó szükséges minimumot. A megtartani nem kívánt halat – szervezett horgászverseny kivételével – azonnal vissza kell helyezni a vizbe. Azt a megfogott halat, amely valamely kortátozás miatt nem tartható meg, a horogtól óvatosan és gyorsan megszabadítva, vagy ha ez sérülésmentesen nem lehetséges, akkor a zsinórt a szájnyílás előtt elvágva kíméletesen és azonnal vissza kell engedni a vizbe akkor is, ha sérült, beteg, vagy esetleg elpusztult.
 4. Horogra kívülről és nem a szájban akadt halat megtartani tilos.
 5. A kifogott halakat azok elpusztításáig maradandó sérülést nem okozó módon élve kell tartani, vagy azonnal le kell ölni. Egy haltartó szákban egyidejüleg csak egy horgász zsákmánya tárolható. Szájbilincsre csak ragadozó halat szabad fűzni. Egy szájbilincsre állatjóléti okok miatt csak egy hal tehető. A szabályosan kifogott (elvinni kívánt) halat a vízpartról elszállítani csak gyors és kíméletes leölés után szabad. Élve csalihalat sem szabad a területről elvinni!Ahal tisztítása, belezése a tározó területén nem engedélyezett!
 6. A kifogott és megtartható halak cseréje, átadása-ajándékozása, értékesítése nem megengedett. Cserén azt kell érteni, amikor a kifogott hal már szákba, vagy- ragadozó esetén – szájbilincsre került, és a horgász azt a később kifogott, másik halra kívánná átcserélni. Átadáson-ajándékozáson a horgászat közben történő ingyenes halátadás értendő.
 7. A területen a tűzgyújtás egész évben tilos. Ez alól kivételt képez a kisméretű gázpalack használata.
 8. Az autók és horgászfelszerelések a járművek közlekedését nem akadályozhatják.
 9. A horgászat csendes tevékenység, kérjük, a horgászat során ne zajongjon, a többi horgász kikapcsolódását ne zavarja! Alkoholos befolyásoltság, a többi horgász jelentős zavarása esetén a horgászat folytatása megtiltható, a terület elhagyására való felszólítás mellett.
 10. Kérjük, hogy a területen a horgászat során az élővilágot ne bolygassák! Tilos a partszéli növényzet irtása, új beálló kialakítása, valamint a meglévők szélesítése. Kérjük, a part menti ták, cserjék ágait ne törje le, ne vágja ki!
 11. A természeti értékek védelme mellett kérjük fordítson kiemelt figyelmet a környezet védelmére is! Tilos szemetelni és szemetes helyen horgászni. Szemétnek számít a szotyola- és tökmaghéj, valamint a cigarettacsikk is, így azok eldobása is tilos.A hulladékot kérjük vigye magával a horgászat befejezését követően. A horgász köteles a horgászhelyet tisztán hátrahagyni. Tilos a víz, vagy a vízpart bármilyen szennyezése is. A víz szennyezésének számi! az állati eredetű hulladék, valamint minden romlott, penészes etetőanyag, az élővilág számára felvehetetlen anyag vagy csali vízbe dobása. Az etetőanyagon és csalin kívül bármilyen anyag vízbe juttatása.
 12. A Leveleki-tározón horgászverseny tartására a hasznosítóval kötött megállapodás szerint van lehetőség. Ez azt is jelenti, hogy az ilyen igényeket előzetesen mindenképpen be kell jelenteni.
 13. A területen a Nyírségi Hal-Vad Kft. által készített fotókat a társaság kiadványaiban, tenmékein kortátozás és ellenszolgáltatás nélkül felhasználhatja.
 14. A horgászrendben nem szabályozott kérdésekben a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény, valamint a végrehajtására kiadott rendeletek irányadók.
 15. A Nyírségi Hal-Vad Kft. halászati őrei a hatályos jogszabályok alapján jogosultak a horgász okmányainak, zsákmányának, felszerelési tárgyainak, csomagjainak és gépkocsijának ellenőrzésére. A halászati őröket hatósági feladatot ellátó személyként fokozott jogi védelem illeti meg, intézkedéseik kötelező érvényűek. A halászati őr a területen teljes jogkörrel intézkedhet, vitás kérdésekben az ő álláspontja a döntő. Kérjük segítse Ön is munkájukat!
 16. A jelen horgászrendben rögzített szabályok megszegése az engedély azonnali visszavonását vonja maga után.

 

A LEVELEKI VÍZTÁROZÓ TERÜLETÉN KAMERARENDSZER MŰKÖDIK!